Sanal Kumara Geçit Yok!

Sanal Kumara Geçit Yok!

Kumar oynarken ilginç ve mantık dışı görünen bir olguya rastlarız. Bu talihsiz süreç yargıya da intikal etmiş, Türkiye’nin koşullarında bir yaratıcının aynı zamanda hangi dertlerle boğuşmak zorunda kaldığının da bir örneğini oluşturmuştu. Clinton döneminde biraz daha gitgel ile olmuştur bu. Somali’ye git gel, Kosova’ya git gel, Bosna’ya git gel.

Hem artık bu çipler sayesinde kaybolma vakalarının da önüne geçebileceğiz. Ancak gizli olarak kumar oynanmasına sahne oluyorlarsa yasal işleme tabi tutulacaklardır. Banka hesabınıza EFT yapılmasını istiyorsanız, ilk olarak banka adını seçiniz, Daha sonra bankanın şube kodu, şube adı , IBAN numarasi ve swift kodunuzu yazınız, Son olarak çekmek istediğiniz tutarı kusursuz yazarak formunuzu gönderiniz.

Yavuz Turgul, senaryosuna da imza attığı Muhsin Bey‘de, benzetmek gerekirse kültürlerarası diyalog” yerine kültürlerarası çatışma”ya yönelmiş üstelik de bu çatışmayı eski” ve yeni” Türk sinemasının en geçerli kalıplarını kullanarak çok hoş biçimde sergilemiş.

Özellikle İnternet üzerinde yapılan protestoların iyice yükselmesine neden olan Daily Motion’un engellenmesi, Türk İnternet kullanıcıları eyleme girmeye sevk etmiş, başta popüler reklam ve pazarlama olmak üzere toplamda 500′den fazla kişisel ve kurumsal İnternet sitesi, Geleceğin İnternet’inin Önizlemesini Yapıyoruz” sloganıyla Sansüre Sansür inisiyatifi kapsamında kendini kendine erişimini engellemişti.

Kamu idaresi cevabında Özetle Sincan Belediyesinin Hazineye olan 316.835,44 TL tutarındaki borcunun taşınmazların satış bedelinin üçüncü kişilerden tahsilinden itibaren 6183 sayılı Kanuna göre gecikme faizi ile birlikte ödenmesine mahkeme tarafından karar verildiği ve kararın da Yargıtay tarafından onanarak kesinleştiği belirtilmiştir http://www.bahissiteleriyabanci.com/.

Fakat Naîm Efendi ve Servet Bey’e bu konuyla ilgili mektuplar da gelmeye başlar. Mehpeyker bu sayede, çoğu kişiyi imrendirecek derecede lüks bir yaşam sürmektedir. Bu durum eski bir doktor olan Rasih Beyi çileden çıkarmaktadır. Genelde de poker oyuncularının normalin üstünde zeka seviyeleri olduğunu söyleyebilirim.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve Esasların ön mali kontrol sürecine ilişkin 12‟nci maddesinde ise Malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tâbi malî karar ve işlemler, kontrol edilmek üzere malî hizmetler birimine gönderileceği, malî hizmetler birimince kontrol edilen işlemler hakkında görüş yazısı düzenlenerek ve ilgili birime gönderileceği, ön malî kontrol sonucunda yazılı görüş düzenlenmesi halinde bu yazılı görüşlerin ayrıntılı, açık ve gerekçeli olmak zorunda olduğu, malî hizmetler biriminin görüş yazısının ilgili işlem dosyasında saklanacağı ve bir örneğinin de ödeme emri belgesine ekleneceği belirtilmiştir.

Yapılan açıklamalar dâhilinde 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabına kayıtlı tutarlar için her ne kadar amortisman ayrılarak 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabına kayıt yapılsa da tamamı için amortisman ayrılmaması mevzuat hükümlerine aykırılık oluşturmaktadır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği‟nde 37- Borç ve Gider Karşılıkları başlıklı 248′inci maddesinde 372- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan ve faaliyet dönemi içinde ödeneceği öngörülen kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi için kullanılacağı, 47- Borç ve Gider Karşılıkları başlıklı 290′ıncı maddesinde ise 472- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan uzun vadeli kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.